Asigurari maritime
Andrei Mirauta_2

Andrei Mirauta

Reinsurance Director and Director of Marine Insurance
andrei.mirauta@certasig.ro

Deniz Nakliyat Sigortası

Deniz Nakliyat Sigortası


Deniz Nakliyat Sigortası gemi isletmecisi/sahibi Turk, Romanyadan, Bulgaristandan


 • Deniz ve Nehir Tekne & Makine
 • Koruma & Tazminat
 • Üretici Rizikosu
 • Gezi Teknesi & Yatlar
 • Diğer Deniz Yükümlülükleri

 • CertAsig tarafından sunulan şart ve koşullar Londra Pazarında kullanılanlar ile benzerdir.
 • Maksimum kapasite 15,000,000. USD’dir.
 • Certasig özel bilirkişiler ve ekibi ile kapsamlı bir ağ sunar böylelikle hızlı yanıt, profesyonel ve deneyimli hasar yönetimi sağlar.
 • Haftanın 7 gün / 24 saati tehlikedeki gemiler için hizmet verir.
 • Hasar taleplerinin ele alınma süreci 25 yılı aşkın deneyim ile uzman personel tarafından sigortalanır ve hasarların geri ödemesi hasar dosyalarının tamamlanmasından maksimum 30 gün içerisinde gerçekleştirilir.
 • 12 aylik policeler ve lay-up sunulur ve tek fiyatlik policeler onerilir.

Deniz & Nehir Tekne & Makine


Deniz & Nehir Tekne & Makine


Teminata bağlanmış riskler:

Aşağıdaki rizokolar tarafından gemiye verilen zarar ve ziyanlar:

 • Deniz, nehirler, göller ve seyir edilmesini mümkün olduğu diğer sularda gelen tehlikeler;
 • Yangın, patlama;
 • Gemi dışındaki kimseler tarafından yapılan hırsızlık;
 • Deniz kenarından yük veya emteanın taşınması;
 • Korsanlık;
 • Gemi, hava aracı yada oradan düşen benzer nesneler ile çarpışma, karayolu nakli, tersane yada liman ekipman yada yüklemesi;
 • Rıhtım, gemi tamir havuzu veya diğer tür gemi havuzu, bina yolu, suya indirme yolu, sal, mendirek, iskele, set, duba, telgraf kablosu veya sabit olmayan buz dahil diğer sabit yada yüzen nesneler ile çarpışma;
 • Deprem, volkanik patlama veya yıldırım;
 • Gemiyi kurtarmak için önlemler;
 • Kirlilik zararlarını yok etmek ve önlemek için yetkililer tarafından alınan önlemler yada gemiye doğrudan zarardan kaynaklanan tehlike;
 • Seyrüsefer hatası

Aşağıdaki rizokolar tarafından gemiye verilen zarar ve ziyanlar:

 • Emtea veya deponun yükleme, boşaltma yada kaydırması esnasında meydana gelen kazalar,
 • Kazanların veya tesisatların patlaması ve Gemi teknesindeki veya makinesindeki gizli kusurlar nedeniyle oluşan hasarlar
 • Gemi kaptanı, yetkililer veya pilotların ihmalkarlığı;
 • Sebep olunan zararlar ve ziyanlara garanti edilen, mal sahibi, gemi idarecisi yada onların idari memurlarının gereken özen istediğinin sonucu olmadığı sürece gemi kaptanı, yetkililer veya mürettebatın kötü muamelesi.

Teminata bağlanmış ekstra riskler:

Aşağıda belirtilen riskler ile gemiye verilen zaralardan olusan masraf ve giderler:

 • Oluşan kaybı önlemek veya azaltmak; koşulları, etkileri, hasarın derecesini ve miktarını belirlemek için gerekli ve ekonomik yapılmış masraflar
 • Eksperlerin, avukatların atanması için yapılan masraflar dahil olmak üzere gemiyi kurtarma veya yardım için harcamalar ve masrafların değerlendirilmesi için yapılan diğer benzer harcamalar
 • Bu oranı tesbit etmek için bilirkişilerin, avukatların atanma ücretleri dahil olmak üzere, müşterek avaryanın gemi nisbetini izafeten masraflar.

Sonucu oluşan kayıp ve ziyanı. Sigortalı geminin bir başka gemilerle, liman tesisiyle, diğer sabit veya sabit olmayan cisimlerle çarpışması.

Koruma ve Tazminat


Koruma ve Tazminat


Teminata bağlanmış riskler

 • Hastalık, Yaralanma ve Can Kaybı – Denizci
 • Hastalık, Yaralanma ve Can Kaybı – Denizci haricindeki kimse
 • Ucuncu sahis Mal kaybı veya ziyanı
 • Enkazın kaldırılması
 • Kirlilik riskleri
 • Müşterek Avarya
 • Dava & Say ve Kanuni Masraflar
 • Para Cezaları
 • Kargo Yükümlülükleri
 • Karantina Giderleri

Üretici Rizikosu


Üretici Rizikosu


Gizli kusurlar dahil olmak üzere sigorta dönemi boyunca sigortaya sebep olan ve ortaya çıkan tüm hasar yada zarar rizikoları. Tamir, düzenleme, yenileme ya da parça(lar)ın değiştirilmesi, tasarımdaki düzeltme ya da değişiklerin bedeli dahil değildir.


Özellikle CertAsig tarafından güvence altına alınan diğer öğeler

 • Deneme seferleri (250 mil’e kadar)
 • Denize indirme başarısızlığı
 • Koruma ve Tazminat
 • Çarpışma Kefaleti
 • Müşterek Avarya
 • Kurtarma
 • Riskleri azaltmak icin yapilan makul Masrafları

Eğlence Gemileri & Yatlar


Eğlence Gemileri & Yatlar


Teminata Bağlanmış Riskler

CertAsig teminatlandirilmis riskler;

 • Denizlerin, nehirlerin, göllerin veya diğer deniz taşımacılığına uygun suların tehlikeleri
 • Yangın, Patlama
 • Gemiden Yük Atılması
 • Deprem, volkanik patlama veya yıldırım
 • Diğer gemiler veya sabit yada yüzen cisimlerin çarpışması
 • Kurtarma Masrafı
 • Tümüyle / Kısmi Hırsızlık
 • Kötü niyetli hareketler
 • Gemi teknesindeki veya makinesindeki gizli kusurlar
 • Adli Masraflar
 • İhmalkarlık

gibi sigortaya konu olan durumların neden olduğu kaybı ya da zararı kapsar.


Genişletilmiş Program

Sigorta kapsamı, aşağıdaki tehlikeleri karşılamak için genişletilebilir:

 • Zati eşya
 • Üçüncü şahıslara olan borçlar
 • Karayolu, demir yolu, araba, feribot ya da hava yolu nakliyesi boyunca sigortaya konu olan mevzunun kaybı/zararı
 • Savaş ve Grev Riskleri
 • Gemi teknesindeki ve makinesindeki gizli kusurlar, ihmalkarlık, kötü hava şartlarının elektrikli ekipman, bataryalar, bağlantılar ve motora yönelik kaybı yada zararı.

Diğer Deniz Yükümlülükleri


Diğer Deniz Yükümlülükleri


Liman Mercileri

“Edilgin” nitelikte olsalar bile, Liman Mercileri hala liman ve çevresinin genel verimliliği ile emniyetinden sorumlu olmayı sürdürmekte olup, bir dizi kaynaktan sorumluluk üstlenebilirler. Kamu ya da üçüncü şahıs sorumluluğuna maruz olmaya, çoğu limanlar kiralanmış binalar, kira ile tutulmuş tesis ve ekipmanlar, ve benzerleri gibi hususlarla ilgili olarak mukaveleler akdetmiş olup, pek çok durumda akdi sorumluluğun bu yönünün limanın sigorta programında göz ardı edilmesi söz konusu olabilir.


Teminata Bağlanmış Riskler

 • Liman içerisinde meydana gelen ölüm, bedensel yaralanma ve kısmi mal kaybından doğan ve teminat altına alınan faaliyetler nedeniyle doğan zarar ile ilgili olarak Üçüncü Şahıslara karşı olan Hukuki Sorumluluk
 • Sözleşmeden doğan sorumluluk.
 • Ayrıca,
 1. Kira ile tutulmuş tesis ve ekipmanlara karşı sorumluluk
 2. Kiracılar ve bina sahipleri
 3. Yurtdışı seyahat
 4. Sahip olunan gemiler için Koruma ve Tazminat fazlası
 5. Enkazın kaldırılması
 6. Kayıt dışı araçlar

dahil olmak üzere teminatların çeşitli ilaveleri kısmi gerekliliklere bağlı olarak satın alınabilir.


Gemi Onarımcıları Sigortası

CertAsig’in Gemi Onarımcıları sigortası, Gemi Onarımcılarının Londra piyasasında geçerli olan lafzına isnat ettirilmektedir.


Teminata Bağlanmış Riskler

 • Üzerinde çalışılmakta olma amaçları bakımından, Sigortalı durumunda gemiye yönelik zarar/ziyan.
 • Tecrübe seferleri dahil, liman sınırları içerisindeki kaydırma ve yer değiştirme
 • Onarımı söz konusu olan gemiden yükleme ve boşaltma sırasında emtea, v.b. ne yönelik zarar/ziyanı
 • Gemi ve onarımcı tesisi arasındaki geçişte düdük dahil üzerinde çalışılmakta olma amaçları bakımından, gemiden çıkarılan makine düdüğünde oluşan zarar/ziyan.
 • Enkazın kaldırılması
 • Gemi onarım faaliyetlerinden kaynaklanan üçüncü şahıs malına yönelik zarar/ziyan

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.