Documente de informare privind produsele de Asigurare (PID)


ASIGURAREA DE ACCIDENTE A ANGAJAȚILOR_PID

ASIGURAREA DE ACCIDENTE A CĂLĂTORILOR ȘI ALE BAGAJELOR PERSONALE ALE ACESTORA_PID

ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR_PID

ASIGURAREA DE ACCIDENTE A VÂNĂTORILOR SPORTIVI_PID

ASIGURAREA DE AVARII ACCIDENTALE A MAȘINILOR, UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR_PID

ASIGURAREA DE INCENDIU ȘI ALTE RISCURI _PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR EXECUTIVI_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRESTATORILOR DE SERVICII_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A PRODUCĂTORILOR_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A UNITĂŢILOR TURISTICE ŞI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ A ANGAJATORULUI FAȚĂ DE LUCRĂTORII SĂI_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ A CHIRIAȘULUI FAȚĂ DE PROPRIETAR_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ A PROPRIETARULUI FAȚĂ DE CHIRIAȘ_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A AGENȚILOR DE ASIGURARE_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A AVOCAŢILOR _PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A BROKERILOR DE ASIGURARE REASIGURARE_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A CONSILIERILOR JURIDICI_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A CONSULTANȚILOR IT_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A EXPERȚILOR CONTABILI, CONTABILILOR AUTORIZAȚI, CONSULTANŢILOR FINANCIARI, AUDITORILOR FINANCIARI ŞI CENZORILOR_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI _PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A OPERATORILOR ŞI A AGENTILOR AUTORIZAŢI SĂ ÎNSCRIE AVIZE DE GARANŢIE ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A PERSOANELOR IMPLICATE ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ÎN CONSTRUCȚII_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ_PID

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ ÎN CAZ DE MALPRAXIS A CADRELOR MEDICALE_PID

ASIGURAREA DE TIP “TOATE RISCURILE”A BUNURILOR APARȚINÂND PERSOANELOR JURIDICE_PID

ASIGURAREA MEDICALĂ DE CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE_PID

ASIGURAREA PIERDERILOR DIN EXPLOATERE REZULTATE DIN ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII_PID

ASIGURAREA PRIVIND ECHIPAMENTELE ȘI APARATURA ELECTRONICĂ_PID

ASIGURAREA PRIVIND ECHIPAMENTELE ȘI APARATURA ELECTRONICĂ_PID

ASIGURAREA PRIVIND MAȘINILE, ECHIPAMENTELE ȘI UTILAJELE DE ȘANTIER_PID

ASIGURAREA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ȘI RISCUL CIBERNETIC_PID


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.