garantii

Asigurari de Garantii Contractuale si Vamale

Asigurarea de Garantii reprezinta o asigurare de risc financiar, o solutie financiara eficienta care vine in sprjinul companiilor prin deblocarea lichidatilor acestora,  lichiditati ce pot fi folosite pentru accesarea liniilor de credit de la banca. Acest produs de asigurare reprezinta o  alternativa  eficienta la scrisorile de garantie bancara.

CertAsig este liderul pietei de asigurari din Romania in segmentul asigurarilor de garantii  

O treime din volumul nostru de afaceri (2015) este generat de garantiile contractuale (cum ar fi cele de participare la licitatii, de buna executie, de mentenanta, de retineri si de buna conduita). Multi dintre clientii nostri de asigurari de garantii activeaza in constructii, transport, logistica, din ce in ce mai multi in IT.

Capacitate maxima de subscriere:

– pana la EUR 5,000,000


Lista de documente necesare pentru analizarea acceptarii emiterii politei de asigurare Garantii:

  • Ultimele doua bilanturi ale Asiguratului, vizate de administratia financiara si balantele aferente
  • Prezentarea companiei (Asiguratul)
  • Experienta anterioara/ Lista lucrarilor finalizate si in curs de derulare care sa reflecte experienta in domeniu
  • Contractul de prestari servicii intre Client (Asigurat) si Beneficiar sau fisa de date a achizitiei
  • pentru garantii vamale, chestionar + copie autorizatie comisionar vamal

Tipuri de Asigurare de Garantii:


1. Asigurare de Garantii Contractuale


Asigurari de garantii pentru participare la licitatii

Asigurari de garantii pentru participare la licitatii

Asigurari de garantii pentru participare la licitatii
Asiguratul si  Asiguratorul se angajeaza ferm sa garanteze fata de Beneficiar indeplinirea obligatiilor decurgand din oferta de participare la licitatie.

RISCURI ASIGURATE:
a) Asiguratul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta Asiguratului fiind stabilita castigatoare, acesta nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta asiguratului fiind stabilita castigatoare, acesta refuza sa semneze contractul de achizitie publica / acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.

Asigurari de garantii de buna executie

Asigurari de garantii de buna executie

Asiguratorul garanteaza acordarea unei despagubiri Beneficiarului, in limita sumei asigurate in situatia in care Asiguratul se face vinovat de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stipulate  in Contractul de Lucrari / Prestari servicii, iar Beneficiarul constata anumite deficiente, lipsuri, defecte ale lucrarilor.

Conform legislatiei, asigurarea de garantie de buna executie se incheie atat pentru perioada de executie cat si pentru perioada de notificare a defectelor.

Valoarea garantiei este 5-10% din valoarea contractului de baza , ce se stabileste de catre Autoritatea Contractanta ( 2.5%-5% pentru IMM-uri).

Asigurari de garantii de mentenanta

Asigurari de garantii de mentenanta

Asiguratorul garanteaza acordarea unei despagubiri Beneficiarului, in situatia in care Asiguratul se face vinovat de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stipulate in Contract, referitoare la intretinerea si remedierea eventualelor deficiente tehnice post-receptie, in perioada de garantie a lucrarii, pentru care este raspunzator in conformitate cu prevederile contractului de executie.

In cele mai multe cazuri, garantia de mentenanta se incheie impreuna cu garantia de buna executie, valoarea garantiei pentru perioada de mentenanta se reduce fata de per de buna executie cu 70%, in cazul in care beneficiarul considera ca riscul de vicii ascunse este minim.

Asigurari de garantii pentru returnarea avansului

Asigurari de garantii pentru returnarea avansului

CertAsig garanteaza acordarea unei despagubiri Beneficiarului, in situatia in care Asiguratul se face vinovat de  neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stipulate in contract, referitoare la modul de utilizare si de returnare a avansului. De regula, avansul acordat Prestatorului /Asiguratului este intre 10-30% din valoarea contractului.

Asigurari de garantii pentru retineri

Asigurari de garantii pentru retineri

Acopera prejudiciul efectiv produs Beneficiarului in situatia in care Asiguratul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile de a remedia defectiunile pentru care este raspunzator conform Contractului incheiat intre Asigurat si Beneficiar.

 Asigurarea de garantie pentru retineri se constituie atat pentru perioada de executie, cat si pentru perioada de mentenanta.

Valoarea garantiei este  5-10% din valoarea contractului de baza, ce se stabileste de catre Autoritatea Contractanta).

Asigurarile de garantii de plata

Asigurarile de garantii de plata

Reprezinta  angajamentul asiguratorului de a plati beneficiarului suma solicitata in cazul in care cumparatorul nu-si indeplineste sau isi indeplineste defectuos obligatia de plata stabilita prin contract, suma reprezentand contravaloarea marfurilor sau a serviciilor primite.


2. Asigurare de Garantii Vamale


Asigurari de Garantii pentru Depozitare Temporara

Asigurari de Garantii pentru Depozitare Temporara

Reprezinta garantarea tuturor taxelor pentru situatia marfurilor din afara UE depozitate temporar sub supraveghere vamala in intervalul dintre prezentarea acestora in vama si plasarea lor sub un regim vamal sau reexportul lor

Asigurari de Garantii pentru Regimul de Antrepozitare Vamala

Asigurari de Garantii pentru  Regimul de Antrepozitare Vamala

Reprezinta garantarea tuturor taxelor pentru situatia marfurilor din afara UE ce din rationamente economice pot fi depozitate in spatii sau in orice alte amplasamente autorizate pentru acest regim de catre autoritatile vamale si sub supraveghere vamala (antrepozite vamale).

Asigurari de Garantii pentru Regimul de Admitere Temporara

Asigurari de Garantii pentru Regimul de Admitere Temporara

Reprezinta garantarea tuturor taxelor pentru marfurile din afara UE destinate reexportului ce pot sa faca obiectul unei destinatii speciale pe teritoriul vamal al UE, cu scutire totala sau partiala de taxe la import.

Asigurari de Garantii pentru Regimulul de Destinatie Finala:

Asigurari de Garantii pentru Regimulul de Destinatie Finala:

Reprezinta garantarea tuturor taxelor pentru marfurile din afara UE, pentru care se permite punerea in libera circulatie cu scutire sau reducere de taxe datorita utilizarii lor specifice.

Asigurari de Garantii pentru Regimul de Perfectionare Activa

Asigurari de Garantii pentru Regimul de Perfectionare Activa

Reprezinta garantarea tuturor taxelor a marfurilor din afara UE pentru care este permisa folosirea pe teritoriul vamal al Uniunii Europen, pentru a le supune uneia sau mai multor operatiuni de prelucrare, fara plata taxelor de import sau a altor taxe relevante.

Asigurari de Garantii pentru Transbordare

Asigurari de Garantii pentru Transbordare

Reprezinta garantarea tuturor taxelor a marfurilor din afara UE aflate sub supraveghere vamala ce se pot transborda dintr-un mijloc de transport in altul, acolo unde acest lucru este necesar, cu aprobarea si in prezenta autoritatii vamale, mentionandu-se felul si cantitatea marfii care urmeaza sa fie transbordata.


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.