13079102 - young business people in office at the desk

Asigurarea de Raspundere Profesionala

Asigurarea de raspundere profesionala este destinata persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate pentru practicarea unor profesii specifice. Organizarea si exercitarea acestor profesii sunt reglementate prin acte normative speciale, persoanele fizice fac parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, exista coduri de conduita si etica profesionala specifice care asigura o inalta calitate in furnizarea serviciilor profesionale.

CertAsig confera protectie financiara persoanei Asigurate prin incheierea unei asigurari de raspundere civila profesionala in cazul producerii unor prejudicii clientilor sau beneficiarilor serviciilor prestate, ca urmare a desfasurarii activitatii profesionale asigurate.

Daca persoana sau compania Asigurata este nevoita sa plateasca despagubiri unui client sau beneficiar, pentru repararea prejudiciului produs acestuia ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare, din culpa, a obligatiilor profesionale prestate in baza unui contract incheiat intre parti, asigurarea de raspundere profesionala de la CertAsig acopera atat prejudiciul provocat, cat si cheltuielile conexe, astfel incat impactul unui astfel de incident in activitatea Asiguratului sa fie tinut sub control.

O asigurare profesionala este obligatorie in multe profesii, fiind impusa de legislatie sau de organizatiile ori asociatiile profesionale,  ca o conditie pentru obtinerea/reinnoirea licentei/autorizatiei/certificatului profesional in domeniul respectiv.

Polita de asigurare profesionala poate fi incheiata de profesionisti cum ar fi:

 • arhitecti, proiectanti, experti tehnici
 • avocati, notari, administratori judiciari, mediatori, executori judecatoresti
 • contabili, experti contabili, auditori financiari, consultanti fiscali
 • consultanti IT
 • medici, asistenti medicali, farmacisti
 • agenti si brokeri de asigurare
 • traducatori
 • alte profesii reglementate prin acte normative

Avantaje :

 • Conditii adaptate in functie de specificul fiecarei activitati, cu o acoperire completa a riscurilor aferente;
 • Sunt acoperite costurile suplimentare legate de expertiza juridica si cheltuielile de judecata;
 • Flexibilitate in stabilirea primei de asigurare, in functie de diverse limite de acoperire per eveniment sau in agregat;
 • Primele de asigurare pentru raspunderile civile profesionale sunt deductibile conform Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Capacitate maxima de subscriere:

 • pana la EUR 10,000,000 per eveniment

Despagubiri ce se pot acorda in cazul producerii unui eveniment asigurat

 • Pagube materiale;
 • Vatamari corporale;
 • Cheltuieli de judecata;
 • Cheltuieli pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor originale predate de clientii Asiguratului;
 • Cheltuieli cu eventualele expertize de specialitate.

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.