garantii

Pojištění záruk (bondů)

Pojištění záruk představuje nákladově efektivní řešení pro dodavatele zakázek.

Výhody:

 • Úspora nákladů: náhrada zádržného, náhrada složení peněžní jistoty
 • Nesnižuje bankovní úvěrovou linku, a naopak nezvyšuje úvěrovou angažovanost
 • Nabízí jistotu a rychlou návratnost peněz pro investora projektu
 • Stejná forma a právní jistota jako bankovní záruka: neodvolatelnost, s plněním na první výzvu a bez námitek u bezpodmínečných záruk
 • Žádné dodatečné poplatky, pouze pojistné
 • Minimální pojistné ve výši 2 000,- Kč

Typy pojistných záruk:

 • Záruky za nabídku (Bid bonds)
 • Záruky za řádné provedení díla (Performance Bonds)
 • Záruky za odstranění vad v záruční době (Maintenance Bonds)
 • Záruky za zálohové platby či Záruky za akontaci (Advance Payment Bonds)
 • Záruky za zádržné (Retention Bonds)
 • Záruky za celní dluh (Custom bonds)
 • Záruky za platbu (Payment bonds)

Běžná maximální upisovací kapacita:

-do 120 000 000 Kč (EUR 5 000 000) / klienta / 1 kalendářní rok


Seznam dokumentů pro analýzu:

 • Finanční výkazy za poslední dva roky
 • Co nejaktuálnější finanční výkazy za probíhající rok (pokud je společnost součástí skupiny, potom také konsolidované finanční výkazy za poslední ukončený rok)
 • Prezentace společnosti
 • Seznam podobných projektů již ukončených a ještě probíhajících
 • Kopie smlouvy o dílo

Ke stažení


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.