constructi2

Pojištění stavebních a montážních rizik (CAR/EAR)

Pojištění CAR/EAR nabízíme pro většinu stavebních a montážních akcí v nejrůznějších odvětvích. Pojištění CAR/EAR lze sjednat jako pojištění jednoho konkrétního díla nebo jako rámcovou smlouvu zahrnující veškerá díla realizovaná pojištěným.

Výhody:

  • All Risk pojištění proti všem rizikům v rámci jedné smlouvy
  • Pojištění „šité na míru“ konkrétním projektům
  • Možnost platby pojistného ve splátkách bez přirážky k pojistnému
  • Konkurenceschopné pojistné a další podmínky pojištění

Co pojištění kryje:

Oddíl I

Majetkové škody

– škody na zhotovovaném díle včetně materiálu
– škody na strojích a dalším vybavení staveniště
– škody na stávajícím majetku pojištěného
– náklady na odstranění trosek po škodě aj.


Oddíl II

Odpovědnost za způsobenou škodu či újmu

– újma na zdraví
– škoda na majetku
– právní náklady v souvislosti se škodou aj.


Kapacita:

Standardně nabízíme pojištění pro pojistné částky / limity do 600 mil. Kč. 


Pojistné podmínky:

Pojištění sjednáváme na pojistných podmínkách od Munich Re (jeden z předních světových zajistitelů).

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.