21907430 - business man signing documents

Pojištění provozní odpovědnosti

Pojišťovna CertAsig nabízí pojištění odpovědnosti společnostem a živnostníkům, které poskytuje ochranu pro případ nároku na náhradu způsobené škody.

Co pojištění kryje?

 • Újmu způsobenou při podnikatelské činnosti či vadným výrobkem
 • Náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se vzneseným nárokem
 • Újmu na zdraví či věci vč. následné finanční újmy
 • Škody z držby či pronájmu nemovitosti
 • Regresy zdravotních poj. a z nemocenského poj.
 • Škody na věcech užívaných a odložených
 • Územní rozsah pojistného krytí – EU
 • Široká nabídka doplňkových připojištění

Výhody:

Jsme jediná pojišťovna na trhu, která nabízí klientům NEOMEZENÝ ROČNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ!


Pro koho je pojištění určeno?

 • Výrobní a obchodní společnosti
 • Firmy podnikající v oblasti služeb
 • Živnostníci
 • Instituce a organizace

Ke stažení


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.