46989473 - manager analyze financial numbers to view the performance of the company.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojišťovna CertAsig nabízí pojištění odpovědnosti pro společnosti i autorizované fyzické osoby nejrůznějších profesí, které poskytuje ochranu v případě nároku na náhradu škody způsobené při výkonu profesní činnosti.


Co pojištění kryje?

 • Újmu způsobenou při výkonu profesní činnosti
 • Náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se vzneseným nárokem
 • Čistou finanční škodu, újmu na zdraví a na věci
 • Škody z držby či pronájmu nemovitosti
 • Regresy zdravotních poj. a z nemocenského poj.
 • Škody na věcech užívaných a odložených
 • Poškození, zničení nebo ztrátu dokumentace
 • Územní rozsah pojistného krytí – EU

Ke stažení

Pro koho je pojištění určeno?

 • Advokáti, notáři, soudní znalci
 • Architekti, projektanti, geodeti, inženýři
 • Realitní makléři, energetičtí auditoři, překladatelé
 • Účetní, daňoví poradci, auditoři, odhadci aj.

Výhody:

Jsme jediná pojišťovna na trhu, která nabízí klientům NEOMEZENÝ ROČNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ!


Pojištění profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení / lékáren

Pojišťovna CertAsig nabízí pojištění odpovědnosti pro poskytovatele zdravotní péče, které zajišťuje ochranu v případě nároku na náhradu způsobené újmy či škody.


Co pojištění kryje?

 • Újmu způsobenou při poskytování zdravotní péče
 • Náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se vzneseným nárokem
 • Újmu na zdraví a na věci, čistou finanční škodu
 • Škodu či újmu způsobenou vadou výrobku / služby
 • Škody z držby či pronájmu nemovitosti
 • Regresy zdravotních poj. a z nemocenského poj.
 • Škody na věcech užívaných a odložených
 • Poškození, zničení nebo ztrátu dokumentace

Výhody:

ŠKODY NA VNESENÝCH A ODLOŽENÝCH VĚCECH PACIENTŮ JSOU U NAŠÍ POJIŠŤOVNY ZAHRNUTY V ZÁKLADNÍM KRYTÍ!

Pro koho je pojištění určeno?

 • Privátní lékaři nejrůznějších specializací
 • Ambulantní zdravotnická zařízení
 • Pečovatelské domy, domovy důchodců, hospice
 • Lékárny

Ke staženíPojištění odpovědnosti IT firem

Pojišťovna CertAsig nabízí pojištění odpovědnosti pro společnosti z oboru informačních technologií, které poskytuje ochranu v případě nároku na náhradu škody způsobené při poskytování IT služeb. 

Co pojištění kryje?

 • Újmu způsobenou dodaným software, hardware, firmware či souvisejícími službami a poradenstvím
 • Náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se vzneseným nárokem
 • Porušení mlčenlivosti a soukromí
 • Přenos počítačového viru
 • Porušení práv duševního vlastnictví
 • Pomluvu a urážku na cti
 • Ztrátu nebo poškození dokumentů či dat

Ke stažení


Pro koho je pojištění určeno?

 • IT firmy, programátoři a poradci
 • Dodavatelé software & hardware
 • Správci a tvůrci internetových stránek
 • Poskytovatelé internetových služeb
 • Telekomunikační, rozhlasové a televizní spol.

Výhody:

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ – EVROPSKÁ UNIE!


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.