61500629 - business, technology, internet and network concept. technology future. young businessman, working on the smartphone of the future, clicks on the virtual display button: cyber security

Pojištění kybernetických rizik vč. GDPR pokut


V současnosti jsou stále častější hackerské útoky na informační systémy nejrůznějších institucí a firem. Také požadavky na ochranu a zabezpečení osobních údajů klientů jsou stále vyšší. Pojišťovna CertAsig nabízí pojištění kybernetických rizik právě pro případ hackerského útoku či nároku souvisejícího s ochranou osobních údajů.

 Nově pro SME společnosti nabízíme rozšíření pojištění kybernetických rizik o POJIŠTĚNÍ POKUT V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR), které kryje veškeré pokuty a sankce v souvislosti s GDPR udělené regulatorním orgánem, a to bez ohledu na to, zda došlo k úniku dat a vznesení nároku či nikoli. Tzn. že jsou kryty i pokuty udělené v rámci běžné kontroly.


Co pojištění kryje?

  • Škody na počítačovém systému, softwaru a datech způsobené hackerským útokem
  • Náklady spojené s hackerským útokem včetně souvisejících nákladů (např. právní zastoupení)
  • Přerušení provozu v důsledku hackerského útoku
  • Kybernetické vydírání včetně úhrady výkupného
  • Nároky související s ochranou osobních údajů

Výhody:

POJIŠTĚNÍ KRYJE POKUTY SOUVISEJÍCÍ S NÁROKEM!


Pro koho je pojištění určeno?

  • Společnosti a instituce shromažďující osobní a citlivá data o svých klientech
  • Firmy poskytující internetové služby (e-shopy aj.)
  • Retailové obchodní a výrobní společnosti

Ke stažení


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.