Asigurari drone

Pojištění dronů

Výhody:

  • Pojištění „šité na míru“
  • Možnost platby pojistného ve splátkách bez přirážky k pojistnému
  • Konkurenceschopné pojistné a další podmínky pojištění


Co pojištění kryje:

  • Pojištění majetkových škod (zničení nebo poškození) dronu včetně přípojných zařízení
  • Pojištění odpovědnosti, tzn. škody na zdraví (včetně smrti) a na majetku třetích osob způsobenou provozem dronu

Kapacita:

  • Standardně nabízíme pojištění pro pojistné částky / limity do:

– pro majetkové škody 5 mil. Kč

– pro odpovědnost 25 mil. KčPojistné podmínky:

Pojištění sjednáváme na pojistných podmínkách londýnského pojistného trhu.


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.