accidente2

POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ / D&O

Členové statutárních orgánů společností ručí za újmy způsobené při výkonu funkce v některých případech až veškerým svým majetkem. I pro tyto situace nabízí pojišťovna CertAsig pojištění D&O, které poskytuje ochranu před nároky na náhradu újmy způsobené při výkonu funkce člena statutárního orgánu či manažera.


Co pojištění kryje?

 • Újmu způsobenou při výkonu funkce
 • Nároky týkající se cenných papírů
 • Pokuty a sankce udělené v souvislosti s nárokem
 • Automatické krytí pro nové dceřiné společnosti
 • Výkon funkce v externí společnosti
 • Prodloužená lhůta pro uplatnění nároků ZDARMA
 • Dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánů Náklady na právní zastoupení a jiné náklady související s nárokem (osobní, na kauci, mediální)
 • Celosvětový rozsah pojistného krytí

Pro koho je pojištění určeno?

Členové statutárních orgánů právnických osob


Výhody:

Jsme jediná pojišťovna na trhu, která nabízí klientům NEOMEZENÝ ROČNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ!


Ke stažení


Pojištění členů výboru SVJ / BD


Pojišťovna CertAsig nabízí pojištění odpovědnosti členů výboru společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, které poskytuje ochranu před nároky na náhradu újmy způsobené při výkonu funkce člena výboru SVJ či BD.


Co pojištění kryje?

 • Újmu způsobenou při výkonu funkce člena výboru
 • Náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se vzneseným nárokem
 • Čistou finanční škodu
 • Poškození, zničení či ztrátu dokumentace
 • Škody na pronajatých kancelářích
 • Škody na věcech užívaných a odložených
 • Újmu na zdraví či věci vč. následné finanční újmy
 • Regresy zdravotních poj. a z nemocenského poj.

Ke stažení

Pro koho je pojištění určeno?

 • Členové výboru společenství vlastníků jednotek
 • Členové výboru bytových družstev

Výhody:

Jsme jediná pojišťovna na trhu, která nabízí klientům NEOMEZENÝ ROČNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ!


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.