daune

Jak nahlásit pojistnou událost

Škody jsou likvidovány prostřednictvím našich dvou externích likvidátorů, kteří mají v této oblasti rozsáhlé zkušenosti:


inservis


V případě, že potřebujete nahlásit škodu, kontaktujte nás na adrese: skody@certasig.cz.

Ke stažení:

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.