29511701 - truck transport container on the road to the port

Cargo Insurance

Pojištění přepravy kryje zničení nebo poškození pojištěného nákladu během námořní, železniční, silniční, letecké nebo kombinované přepravy, a to včetně při skladování během běžného tranzitního režimu mezi místem nakládky a vykládky. CertAsig nabízí pojištění přepravy pro právnické i fyzické osoby. Pojištění přepravy lze sjednat jako pojištění jednorázové přepravy nákladu nebo jako rámcovou smlouvu zahrnující veškeré přepravy během roku.


Výhody:

  • Pojištění „šité na míru“
  • Možnost platby pojistného ve splátkách bez přirážky k pojistnému
  • Konkurenceschopné pojistné a další podmínky pojištění

Kapacita:

Standardně nabízíme pojištění pro pojistné částky / limity do 350 mil. Kč.


Pojistné podmínky:

Pojištění sjednáváme na pojistných podmínkách londýnského pojistného trhu.


Co pojištění kryje:

Zničení nebo poškození pojištěného náklady v rozsahu Cargo doložek A, B nebo C, tj. například:

– havárie, převrácení nebo vykolejení pozemního dopravního prostředku,
–  uvíznutí, potopení nebo převrhnutí plavidla,
– krádež,
– nedodání nákladu,
– požár nebo výbuch,
– válka (pro námořní a leteckou přepravu),
– stávka aj.

Pojistná smlouva o přepravě zboží vydaná v rámci přepravní doložky „B“ nebo „C“ může být rozšířena tak, aby se vztahovala na KRAJINY, PILOVÉ A NEDODÁVÁNÍ.

Pojistná smlouva o přepravě zboží vydaná v rámci přepravní doložky „A“ může být rozšířena tak, aby pokrývala specifická rizika, jako je rozbití, únik, opar, plísně, spontánní spalování, změny, rez a oxidace, ohýbání, poškrábání, znečištění atd. Cargo clause „A“, mohou být nabízeny pouze společně s touto pojistnou podmínkou.


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.