Asigurari maritime
Andrei Mirauta_2

Andrei Mirauta

Reinsurance Director and Director of Marine Insurance
andrei.mirauta@certasig.ro

Marine Insurance

Marine Insurance BG


Romanian, Bulgarian and Turkish interes of ownership/and or management and/or vessel trading


 • Marine account focuses on Black Sea region
 • London or similar terms and conditions
 • Normal maximum capacity USD 15.000.000 per vessel or conveyance
 • CertAsig is reinsured by Lloyd’s and other first class reinsurers – Swiss Re and Hannover Re
 • CertAsig offers a comprehensive network of dedicated surveyors and correspondents providing fast response, professional and experienced claims management
 • 24 hour / 7 days a week service for vessels in distress
 • Claims handling process is ensured by qualified personnel with over 25 years experience
 • 12 months trading and full trading laid up and single voyage

Blue and Brown Water Hull & Machinery BG


Blue and Brown Water Hull & Machinery


Covered risks:

Losses and damages caused to the vessel by the following risks:

 • perils of the sea, rivers, lakes or other navigable waters;
 • fire, explosion;
 • thrift by persons from outside the vessel;
 • jettison or cargo carried away by the sea;
 • piracy;
 • collision with vessel, aircraft or other similar objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbor equipment or installation;
 • collision with quay, dry dock or other type of dock, building way, launching way, careening grid, pontoon, mole, jetty, platform, buoy, telegraph cable or any other fixed or floating objects, including floating ice;
 • earthquake, volcanic eruption or lightning;
 • measures to save the vessel;
 • measures taken by the authorities to prevent or diminish the pollution hazard or threat thereof resulting directly from the damage to the vessel;
 • navigation error.

Защита и Обещетение


Защита и Обещетение


Покрити рискове

 • Заболяване, нараняване и загуба на живот – Моряци
 • Заболяване, нараняване и загуба на живот – други освен моряци
 • Загуба или повреда на имущестио на трети лица
 • Изваждане на потънали кораби
 • Замърсяване
 • общии аварии
 • Съдебни, трудови и правни разноски
 • Глоби
 • Карго отговорности
 • Разходи по карантина

Риск на производителя


Риск на производителя


Всички загуби или повреди на застрахования продукт причинени или открити по време на застраховката, включително и скрити дефекти, грешка в дизайна на някоя част (или части съответно), но не цената или разхода за поправка, модификация, замяна или подмяна на дефектиралата част (и), и подобряването или промяна в дизайна.


Други рискове, които CertAsig покрива:

 • Морски проучвания (до 250 мили)
 • Неизпълнение на стартиране
 • Защита и обещетение
 • Отговорност при инциденти
 • Обща авария
 • Разходи по спасителни операции
 • Съдебни и трудови разноски

Pleasure Crafts & Yachts BG


Pleasure Crafts & Yachts


Covered risks

CertAsig covers loss of or damage caused by:

 • Perils of the seas, rivers, lakes or other navigable waters
 • Fire, explosion
 • Jettison
 • Earthquake, volcanic eruption or lightning
 • Collision with other vessels or fixed or floating objects
 • Salvage charge
 • Total / Partial Theft
 • Malicious acts
 • Latent defects in hull or machinery
 • Legal costs
 • Negligence

Extended Program

Insurance can be extended to cover following risks:

 • Personal effects
 • Liabilities to third parties
 • Loss of or damage to the subject matter insured during transit by road, rail, car, ferry or air
 • War and Strike risks
 • Loss of or damage to motor and connections electrical equipment and batteries and connections, caused by latent defects in hull and machinery, negligence, heavy weather.

Други Морски Отговорности


Други Морски Отговорности


Пристанищни власти

Пристанищните власти, дори и в случаи от „пасивен“ характер, все още отговарят за общата ефективност и безопасност на пристанището и неговите подходи, и следователно може да носят отговорност от произволен брой източници. В допълнение към общата гражданска отговорност и отговорността към трети лица , повечето пристанища са сключили договори за покриване на експозицията за сгради под наем, отдаване под наем на машини и съоръжения, и т.н., а в много случаи тези аспекти на отговорността могат да бъдат пренебрегнати в застрахователна програма на пристанището.


Покрити рискове

 • правна отговорност към трети страни в случаи на смърт, телесни наранявания и частични имучествени вреди, случили се на територията на пристанището и следствие от дейностите на застрахования;
 • Договорна Отговорност
 • В допълнение различни разширения на покритието могат да бъдат договорени, в зависимост от изискванията на пристанищата:
 1. Отговорност за наетите работници и машини
 2. Наематели и държатели
 3. Презокеански пътувания
 4. допълнителна Защита и обещетение за собствени плавателни съдове
 5. почистване на останки
 6. Нерегистрирани плавателни съдове

Застраховка ремонт на Кораби

Застраховката на CerstAsig за Ремонт на Кораби се базира на условията на Лондонския пазар.


Покрити рискове

 • Загуба / повреда на плавателен съд, причинени от работата на застрахования.
 • Прехвърляне и преместване на територията на пристанището, включително тестови пътувания.
 • Загуба / повреда на карго на плавателния съд или по време на разтоврване.
 • Загуба / повреда на машини докато се преместват от плавателния съд с цел работа върху тях, включително по време на транзит от плавателния съд то мястото за ремонт.
 • почистване на останки.
 • Загуба / повреда на имущество на трети лиза вследствие на ремонтни дейности по кораба.

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.