ASF Decision

DECISION   Art. 1. It is hereby ordered the withdrawal of the operation authorization of CERTASIG – Asigurare si Reasigurare S.A., with registered office in Bucharest, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, no.61 B, registered with the Trade Register Office under no....

Continue reading →

Чертасиг увеличава капитала си чрез инвестиция на Италианската компания ABC Assevera

Чертасиг увеличава капитала си чрез инвестиция на Италианската компания ABC Assevera   Чертасиг обяви постигнато споразумение с нов стратегически патрньор - ABC Assevera S.p.A, италианска финансова компания, която ще направи значителна инвестиция в компанията. „Чертасиг е нишова, динамична и гъвкава компания. Това ново...

Continue reading →