13079102 - young business people in office at the desk
Andreea Tigau

Andreea Tigau

Chief Liability Underwriter

Mobil: +40 72 807 3569
andreea.tigau@certasig.ro

Професионалн отговорност

Застраховка за професионална отговорност предпазва физически и юридически лица срещу претенциите на клиента за вреди вследствие на небрежност.

Застрахователите на професионална отговорност покриват разходи за правна защита на притежателя на полицата в съдебно дело и в крайна сметка покриват обезщетенията, присъдени от съда

застраховка за професионална отговорност е задължителна по закон за определени професии в Румъния и България и в някои случаи има определени задължителни минимални застрахователни суми. Някои от тези професии са: лекари, хирурзи, нотариуси, адвокати, финансови одитори, ИТ одитори, застрахователни агенти и брокери.

Към момента CertAsig застрахова компании от различни сфери на дейност.

Предимства:

  • Условията на полицата се адаптират към специфичните нужди на бизнеса и свързаните с него рискове
  • Правна експертиза и финансова помощ за защита на застрахования при завеждане на претенция
  • Гъвкавост при предлагане на котации с различни лимити на покритие  за събитие и в годишен агрегат
  • AddДопълнителни полици като Обща гражданска отговорност, съдържание и оборудване

Покрити рискове:

Застраховка Професионална отговорност защитава вашата компания от претенции, ако вашият клиент ви държи отговорен за грешки или неизпълнение на работата, както е по договора.

Покритията включват разходи за съдебна защита – без значение колко силни обвиненията могат да бъдат. Застраховка професионална отговорност ще покрие всяко авансово плащане за съдебни разноски (адвокатски такси), възникнали съдебни решения срещу вас, включително съдебните разноски, до размерите на лимитите по полицата.

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.