reasigurare

Презастраховане

  • Полиците на Certasig са защитени от първокласни презастрахователни компании, включващи: Lloyd’s Syndicates, SCOR, Hannover Re, Munich Re, Partner Re, Swiss Re и други презастрахователни компании с рейт А- или по-висок.
  • Нашите презастрахователи ни предлагат не само стабилна финансова сигурност, но и експертна помощ при въпроси, касаещи техническата подписваческа дейност, които са от първостепенно значение за нашата гама от продукти..
  • Силата на нашите презастрахователни програми осигурява на нашите клиенти и брокери спокойствие, че щетите ще бъдат изплатени своевременно и справедливо.

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.