29511701 - truck transport container on the road to the port
Rares

Rares Colteanu

Chief Cargo Underwriter

КАРГО / Стоки в транзит

Предимства:

 • Иновативен подход и винаги с фокус върху нуждите на клиентите
 • Разбиране на рисковете, които клиентите имат необходимост да управляват
 • Гъвкави условия съобразени с необходимостите
 • Ефективно и справедливо обслужване на щетите
 • Плащане на премията на вноски или еднократно с отстъпка
 • Конкурентни тарифни числа
 • Покритие съгласно Институтски Клаузи (ICC)

Вид карго:

Всички видове карга, включителни:

 • Строителни материали
 • Горива и безопасни химични вещества
 • Технологии и оборудване за тежката промишленост
 • Фармацевтични продукти и медицинско оборудване
 • Храни и напитки
 • Дърво и дървесни продукти
 • Зърнени храни и насипни стоки
 • Замразени храни и месо

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.