history

История

 • 2003 – CertAsig беше основано след сливането на Фортуна ЗК и Румънско – Канадска Застрахователна Компания
 • Декември 2007 – Royalton Capital Investors II (RCI II) придобива 95% от придобива 95% от CertAsig, , RCI II е частен инвестиционен фонд с фокус върху инвестиции в новоприети държави – членки на ЕС в Централна и Източна Европа
 • Октомври 2008 – Януари 2009 – Териториално разширение, включващо три нови клона, стратегически разположени в по-големите румънски градове: Констанца, Тимишоара и Клуж
 • Януари 2010 – Джеймс Гриндли беше избран за Главен Изпълнителен Директор на CertAsig, като преди това заемаше позицията Заместник Изпълнителен Директор
 • 2011 – CertAsig увеличава записаната брутна премия на 6.9 милиона Евро, но намалява експозицията си по Каско застраховки на МПС до под 10% от цялото портфоли
 • 2011 – CertAsig затвърждава позицията си като корпоративен застраховател и обявява, че повече от 90% от общия премиен приход е от брокерски партньори в Румъния и Турция
 • Юли 2012 – CertAsig плаща най-голямата щета за годината на румънския пазар на стойност 2,95 милиона Евро
 • Май 2012 – CertAsig отваря представителен офис в Истанбул, за да поддържа връзка с местни партньори брокери и да подкрепя местните клиенти за морско застраховане и общо авиационно застраховане
 • 2012 – На един пазар в сравнителен застой, CertAsig увеличава своята топ линия с 44% и постигна обща записана брутна премия от 10 милиона евро за Румъния и България
 • Януари 2013 – CertAsig е първата румънска застрахователна компания, одобрена да предлага P & L Застраховка от Министерство на транспорта, морските въпроси и съобщенията на Турция
 • Януари 2013 – Михаела Кожухару беше избрана за Заместник Изпълнителен Директор, като преди това заемаше позицията Главен Подписвач
 • Март 2013 – Носител на „Специалната награда за стабилност и Традиция“ от Media XPRIMM, знак на признание за усилията и постиженията в продължение на 10 години от дейността
 • Април 2013 – CertAsig открива офис в София, за да предлага имуществни застраховки, злополуки, застраховки на задължения, морски и авиационни застраховки.
 • Април 2013 – CertAsig се позиционира като регионален застраховател на Черно море с дейност в Румъния, България и Турция, с 52 застрахователни професионалисти, посветени на развитието на стабилни отношения с брокери и клиенти
 • Май 2013 – CertAsig гордо празнува своята 10-та годишнина с редица събития за брокерите на пазара

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.