bunuri2

Имущество на юридически лица

Профил на клиента: Всяко търговско имущество на собственик или ползвател

Coverage : Romanian and Bulgarian interes

Предимства:

  • Покриват се разходи за ремонт или замяна на имуществото
  • Гъвкав продукт, който да покрие нуждите Ви
  • Допълнителни покрития: прекъсване на бизнеса, за да може Вашият бизнес да продължи в случай на загуби
  • Експертно управление на щетите
  • Плащане на премията на вноски или допълнителна отстъпка при еднократно плащане
  • Конкурентни премии, особено при включено самоучастие

Покрити рискове

FLEXA

  • пожар, мълния, експлозия, падане на летателни тела, удърна вълна

Разширено покритие:

  • проливен дъжд, градушка (преки ефекти) и буря (ураган, буря, торнадо); тежест на сняг или ледена и снежна лавина, свлачище, случайно падане на предмети, наводнение, кражба

Катастрофичен риск

  • земетресение, наводнение, свличане

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.