aboutUs3

За нас

Нашите силни страни

  • Иновативни подписвачески процедури
  • Безупречни отношения с брокери и клиенти
  • Бързо и професионално разглеждане на щети
  • Първокласно презастраховане

Нашите ангажименти

  • Да изплащаме валидни щети справедливо и бързо
  • Стратегически разположени офиси в Румъния, Турция и България показват нашия ангажимент да обслужваме нуждите на местните брокери и клиенти.
  • Членове сме на Румънската Национална Асоциация на Застрахователните и Презастрохователните Компании (РНАЗПК)
  • Член и акционер на Катострофалния Пул в Румъния

Акционери

От месец декември 2007 г. Certasig ес мажоритарен собственик Royalton Capital Investors II, частен инвестиционен фонд с фокус в придобиването и развитието на компаниите в сферата на услугите в страни от Централна и Източна Европа.

Структура на акционерния капитал на CertAsig:

  • Royalton Capital Investors II – 89 %
  • Висш Мениджмънт- – 11 %

 

Сред акционерите с ограничена отговорност са Alpha Associates, Европейската Банка за Реконструкции и Развитие (ЕБРД) и Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ).

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.