garantii
Camelia Vladescu

Camelia Vladescu

Chief Financial Risks Underwriter
Sinziana

Sînziana Muscalu

Chief Bonds Underwriter

Застраховка на гаранцииe

Застраховката нс гаранции е ефективно решение за намаляване на разходите за строителни компании като им осигурява финансов растеж чрез запазване на ликвидността.

Предимства:

 • o Запазва ликвидността
 • o / Предимства за бенефициента: сигурност и бързо възстановяване на паричния поток

Видове застраховки на гаранции:

 • Гаранции за участие в търг
 • Гаранции за добро изпълнение
 • Гаранции за подръжка
 • Гаранции за авансово плащане
 • Евро гаранции

Списък с необходими документи за анализ за издаване на полица:

 • Баланс за последните две години
 • Последният наличен баланс на компанията (в случай че компанията е част от група, също и консолидирания баланс за последната година)
 • Обща презентация на компанията
 • Списък с подобни проекти, завършени или в процес
 • Копие от договора в случаите на застраховки за гаранции за добро изпълнение, авансово плащане, подръжка

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.