accidente2

Застраховка Злополука

CertAsig предлага защита на застрахованите лица, които претърпяват злополуки, пряко водещи до трайна инвалидност, смърт, временна неработоспособност, постоянно обезобразяване от сериозни изгаряния и трави, инфекции или наранявания, причинени от аварии или физическо нараняване.
Тази застраховка се предлага на фирми като индивидуална или групова; всяка полица е адаптирана съответно исканията.

Предимства:

 • Пълна защита на работа, вкъщи и в свободното време
 • Гъвкав продукт, съобразен с нуждите на клиента
 • Експертно и професионално обслужване на щетите
 • Плащане на премията на вноски или еднократно с отстъпки
 • Конкурентни премии, особено при включено самоучастие

Покрити рискове:

Основни рискове: смърт и трайна нетрудоспособност

Допълнителни рикове (по избор) могат да бъдат добавени:

 • Хоспитализация вследствие на злополука
 • Операция вследствие на злополука
 • медицински разноски вследствие на злополука
 • Траурни разноски вследствие на злополука
 • Счупвания и изгаряния вследствие на злополука
 • Смърт
 • Професионални заболявания

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.