constructi2

Строително Монтажни Работи (СМР)

Застраховка СМР покрива всички строителни рискове и включва оборудване, инсталирано на обекта като част от договора, както и временни работи, издигнати или построени на място

Coverage: Romanian and Bulgarian interes

Предимства:

 • Покрива всички рискове, разбираеми условия по полицата
 • Гъвкав продукт, който може да бъде адаптиран съответно нуждите на клиента
 • Експертно управление на щетите
 • Премията може да бъде платена на вноски или еднократно с допълнителна отстъпка
 • Конкурентни премии, особено при включване на самоучастие
 • Условия по полицата на Munich Re

Покрити рискове:

Раздел I

Материални щети

 1. Постройки по договора (постоянни или временни, всички материали са включени):
  – Договорена стойност
  – Материали или други стоки, осигурени от бенефициента
 2. Постройки или друга собственост на бенефициента
 3. Машини и оборудване на бенефициента
 4. Разходи за:
  – Removal of debris in case of claim occurrence
  – Professional fees (architects, experts, consultants)
  – Firemen intervention

 

Раздел II

Отговорност към трети лица

 1. Телесни увреждания
 2. Материални щети
 3. Евентуални правни разходи, които Застрахователят заплаща
 4. Разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя и следващи предявенна щета, която ще бъде заплатена

При оценка на риска се взема под внимание:

 • Вид на проекта и за какво ще се използва
 • Строителни материали
 • Вид строителство и опит на строителя
 • Местоположение
 • Застрахователен период
 • Предходни възникнали щети на застрахования

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.