aboutUs3

Стандарти

iso9001

Международната организация по стандартизация ISO е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти.
За Чертасиг, сертифициране ISO означава, че ние можем да предложим продукти и услуги, които отговарят и надвишават очакванията на нашите клиенти, чрез осъществяване на качествени и безопастни стандарти на сигурност, с възможно най-широко признание в нашият сектор.
.


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.