[:ro]Forest insurance[:en]Forest insurance[:]
mihai_bizineche

MIHAI BIZINECHE
Chief Underwriting Officer

+4021 311 9104
+40 733 10 73 23
mihai.bizineche@ceretasig.ro

Застраховка Горски насаждения

27% от общата площ на Румъния, 25% от България и 34% от Чехия са покрити с гори. Приблизително половината от тези гори са с цел инвестиция от земеделски производители и инвеститори в селското и горското стопанство. Горските пожари и природните бедствия са реални рискове, които причиняват тежка загуба и икономически щети.

Чертасиг има удоволствието да Ви представи своят нов продукт „Застраховка Горски насаждения“, напълно презастрахован от синдикатите към застрахователната корпорация Лойд`с.

Териториално покритие?

Гори намиращи в Румъния, България и / или Чехия.


Insured risks

Териториално покритие:
Гори намиращи в Румъния, България и / или Чехия.

Покрити рискове:

 • Пожар, Буря, Експлозия,

Допълнителни рискове, които могат да бъдат включени на дискреционни бази и за конкретна държава:

 • Природни бедствия (свлачища и наводнения)
 • Буря, ураган, тайфун, циклон
 • Градушка, сняг
 • Стачки, бунтове, злонамерена повреда и граждански безредици
 • Недостатъчни валежи
 • Кражба
 • Разходи за погасяване на пожар
 • Разходи за предотвратяване настъпване на събитие
 • Разходи за отстраняване на отломки
 • Разходи за въздушна фотография
 • Разходи за подготовка на претенция
 • Разходи за възстановяване / презасаждане
 • Защита и опазване на имуществото
 • Инфраструктура в плантацията

Подписвачески капацитет

 • Над 10,000,000.000 Евро застрахователна сума на клиент при наличие на географска разпръснатост
 • Лимити на база първи риск – намаление на премията
 • Подлимити за допълнителните рискове

Евентуални клиенти нуждаещи се от този вид Застраховка:

 • Собствениците на независимите горски площи
 • Търговски горски предприятия (Производители на пулпа и хартия)
 • Производители на изделия от дървесен материал
 • Инвеститори в недвижими имоти
 • Организации за управление на горите
 • Банки, които предоставят заеми или финансиране за фирми с интерес в горското стопанство
 • Регионални горски стопанства

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.