Corporate insurance company

Your corporate insurer

Aviation insurance

Bond insurance

Property and engineering CAR insurance

Contractors All Risk / Car

Drone insurance

Drone Insurance

Cargo insurance

Cyber insurance


Business insurance company

Customized business insurance quotes to fit your needs.
CertAsig is the leader in non-life corporate insurance in the Black Sea Region

Кои са CertAsig?

 • Една от малкото независими застрахователни компании в Румъния
 • 65% от премийния ни приход ни се генерира в Румъния, 5% в България и 30% идват от морското застраховане в Турция
 • Устойчиво развиващ се бизнес – обемът на записаните премии в последните 7 години нараства от 0.7 милиона ЕВРО през 2007 до 14.5 милиона ЕВРО през 2015.
 • Повече от 95% от бизнеса е през застрахователни брокери
 • Регионални офиси в големите градове в Румъния и Централен офис в Букурещ
 • Офис за връзка в Истанбул, Турция и специален контакт ин София, България

Защо брокерите ще харесат да работят с нас?

Ние сме екип от висококвалифицирани специалисти в застраховането, осигуряващи ефективни, всеобхватни и бързи услуги.

CertAsig осигурява:

 • Иновативни застрахователни решения на пазарите в Румъния, Турция и България
 • Справедливо и бързо уреждане на валидните щети
 • Първокласни презастрахователи, които подсигуряват всяка издадена полица.

AWARDS

CertAsig business insurance company awards
 • 2016 – Winner for the Insurance Product of the Year Special Award – General Insurance, for it’s „Drone Insurance“ product
 • 2015 – Winner for the International Development Award, recognizing the company’s remarkable developments in the Turkish and Bulgarian markets
 • 2015 – Awarded for „Flexibility in negotiation and pricing shown to insurance brokers“.
 • 2014 – Awarded for the Quality and efficiency of services UNSICAR

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.