Corporate insurance company

Your corporate insurer

Property and engineering CAR insurance

Contractors All Risk / Car

Cargo insurance

CARGO/Goods in transit

Aviation insurance

Bond insurance

Drone insurance

Drone Insurance


COMUNICAT

 

Prin Decizia Civilă nr. 58/14.01.2021, emisă de Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 8080/3/2020/a1, a fost respins apelul formulat împotriva Sentinței Civile nr. 1679/29.06.2020, prin care s-a deschis procedura falimentului Certasig, aceasta rămânând definitivă.

 Potrivit dispozițiilor art. (3^2) din Legea nr. 85/2014: La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept în termen de 90 de zile. În aceleași condiții, se vor denunța și contractele de reasigurare.

Astfel, polițele de asigurare/contractele de reasigurare urmează a își înceta de drept valabilitatea începând cu data de 16.04.2021 (utima zi de valabilitate fiind 15.04.2021).

În vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva Certasig poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv până la data de 15.04.2021 sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, potrivit art 14. alin (1) din Legea nr 213/2015.

Potrivit prevederilor Deciziei nr. 209/20.02.2020 (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 26 februarie 2020) emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, art. 3 alin. (3) „În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment împotriva asigurătorului, Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. are obligația predării evidențelor complete ale dosarelor de daună, ale evidențelor tehnice și contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguraților, în vederea publicării listei potențialilor creditori în asigurări”.

Ulterior preluării evidențelor, Fondul va proceda la analiza cererilor de plată înregistrate, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, fiind întrunite condițiile pentru ca FGA să poată demara efectuarea plăților către creditorii de asigurări ai CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. – în faliment care au dosare aprobate la plată, de către Comisia Specială a Fondului.

Potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 corob cu art. 15 alin. 2 din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 lei pe un creditor de asigurări al asiguratorului aflat în faliment.

Potențialii creditori de asigurări ai CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. pot depune, atât electronic cât și fizic, la sediul FGA, cereri de plată (Anexa 10). Formularul este disponibil online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare

Totodată, reamintim potențialilor creditori de asigurare faptul că, pe fondul contextului generat de propagarea virusului SARS CoV-2 în România, FGA recomandă transmiterea documentelor destinate Fondului în format electronic sau prin intermediul serviciilor poștale. Documentele se pot transmite electronic prin intermediul adresei de email: office@fgaromania.ro.

Adresa poștală a FGA unde se pot transmite înscrisuri este: Strada Vasile Lascăr  nr. 31, CP: 020492, sector 2, București, office@fgaromania.ro și telefon: 021.201.10.60, fax: 021.201.10.61.

De asemenea, va informam ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat pe site-ul www.asfromania.ro Ghidul pentru consumatori – CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.:

 

 

 

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.